Making of Miam

Akama Studio vừa ra mắt phim ngắn Miam với slogan “Imagination feeds imagination_sự tưởng tượng nuôi trí tưởng tượng”.

Hãy xem họ tưởng tượng và thực hiện như thế nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)