Chuyên đề Modeling : Model cái kẹp áo – Pedro Amorim

Một bài video tuts ngắn của Pedro Amorim về model cái kẹp áo bằng Sub-D ( Subdivision ). Hiểu được cách thức tạo nên các vật đơn giản như thế này là chìa khóa để model những thứ phức tạp hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2018 (1)
  • 2017 (17)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)