Chuyên đề Modeling : ACR Bushmaster / UMP 45 – PaQ Wak

Wireframe của 2 khẩu ACR Bushmaster và UMP 45 của PaQ Wak trên diễn đàn Loxology.

Đầu tiên là khẩu ACR

Có 1 số chi tiết được khuếch đại chút xíu để bake normal map dễ hơn.

 

Tiếp theo là UMP 45

Nguồn : http://forums.luxology.com/discussion/topic.aspx?id=57071

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2018 (1)
  • 2017 (17)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)