Zbrush: Một số phím tắt cần thiết khi làm việc fullscreen

Bài này Trường làm lúc trước, nên không có âm thanh big grin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2018 (1)
  • 2017 (17)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)