Sculpting: Ryan Kingslien nói về ZBrush4 R2 Material

REMY vừa mới viết hai bài giới thiệu về ZBrush4 R2 sắp ra mắt (Xem http://vizva.vn/2011/09/16/zbrush-4-r2-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-gi%E1%BB%9D-phat-hanh/ ) và Ryan Kingslien (Xem http://vizva.vn/2011/09/15/sculpting-the-face-c%E1%BB%A7a-ryan-kingslien/) thì lại có được 2 video mới toanh của Ryan nói về hệ thống vật liệu trong Zbrush4 R2. Nóng bỏng tay đấy big grin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)