Concept: Video Painting Tutorials miễn phí của Feng Zhu

(trong video trên có 1 cảnh ở Việt Nam)

Bên cạnh việc giảng dạy ở trường (FZD School), Feng còn làm rất nhiều video tutorial painting miễn phí cho những ai không có điều kiện đến trường. Trong video Feng không chỉ nói về thủ thuật painting, mà còn nói về tiến trình làm việc, cách studio làm việc, cách suy nghĩ khi làm việc với deadline, vẽ như thế nào để 3d model có thể dễ dàng thực hiện, … và nhiều điều bổ ích khác.

 Link: http://www.youtube.com/user/FZDSCHOOL

Bạn có thể xem các tác phẩm của Feng ở đây: http://fengzhudesign.blogspot.com/

FZD School: http://www.fzdschool.com/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2018 (1)
  • 2017 (17)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)