Tài nguyên: Bài tập modelling miễn phí từ VisCorbel

Trang VisCorbel vừa cập nhật thêm bài tập mới hướng dẫn làm một chiếc ghế kiểu cổ điển khá chi tiết. Cũng như lần trước (Xem thêm VisCorbel dạy modelling miễn phí), bạn điền thông tin bao gồm tên và địa chỉ mail để họ gửi link download. Link bao gồm cả model đã hoàn tất.

Đăng ký tải bài tại http://viscorbel.com/news/new-video-tutorial-modeling-a-classic-chair-in-3ds-max/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)