Tài nguyên: 19 ảnh texture người từ xoio

Trang xoio (của Đức) cung cấp cho chúng ta 19 ảnh chụp người đã được cắt nền để ghép vào ảnh render kiến trúc của các bạn. Ảnh vẫn còn background để các bạn dễ hình dung bao cảnh và cả 1 ít bóng đổ nữa. Tuy nhiên trừ khi bạn làm công trình cho nước ngoài và render cảnh mùa đông chứ trong các ảnh trên chỉ có mỗi anh chàng chạy bộ là dùng được. Dù sao thì cũng nên down về để dành biết đâu có khi dùng đến big grin

Download bộ ảnh (khoảng 300MB) tại http://xoio.de/2011/cutout-people-collection/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)