Tài nguyên: Sky texture miễn phí tại CGArena

Các thành viên forum trang web CGarena tổng hợp và chia sẻ các ảnh texture bầu trời dùng để làm backgroun cho ảnh render của bạn. Bạn phải đăng ký làm thành viên (đăng kí miễn phí) mới vào được forum. Đây là link đến topic tại CGarena

Sky texture pack

Một nơi khác các bạn có thể download được 2 bộ Sky texture đó là trang CGcookie (xem thêm CGcookie – Bánh ngọt cho dân CG ). Tuy chủ yếu là cung cấp video hướng dẫn nhưng thỉnh thoảng CGcookie cũng có cho texture miễn phí. Vào http://www.blendercookie.com/category/free-stuff/textures/ để download.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)