Tài nguyên: Học modo miễn phí tại Vertex Tutor

Modo là một phần mềm 3d khá hay và bạn muốn tìm kiếm nhiều bài tut để học phần mềm này. Một website mới ra mắt gọi là VertexTutor cung cấp cho chúng ta 5 bài video tut modo miễn phí. Một số bài nội dung khá hay như thiết lập IBL, nhập vật thể từ max sang modo hay Gamma Workflow trên modo. Tương lai VertexTutor sẽ cho ra mắt nhiều bài nữa, kể cả có phí lẫn miễn phí (hi vọng là miễn phí nhiều hơn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)